ارتباط با ما

اطلاعات تماس

 • دفتر ماهشهر

 • ماهشهر : فاز 3 -خیابان شهرداری - میدان چهارده معصوم - مجتمع پارس - طبقه سوم - واحد 18
 • 0098-615-237-2309
 • 0098-615-237-2309
 • mailto: info@petrotajhiztpc.com / tpc7795@hotmail.com
 • دفتر تهران

 • تهران، خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان شبنم - شماره 14
 • 0098-21-232-7664
 • 0098-21-232-7664
 • mailto: info@petrotajhiztpc.com / tpc7795@hotmail.com
 • دفتر ترکیه

 • Asmalımescit Cd / No:7 / 34430 Beyoğlu / İSTANBUL
 • 0090-555-062-0020
 • 0090-555-062-0020
 • mailto: sales@petrotajhiztpc.com
| | |